tel0318 - 64 53 59

markerHoorn 27, Ede

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van iedere bezoeker van deze site. Indien u uw gegevens aan ons doorstuurt, bijvoorbeeld door middel van e-mail of het invullen van een contactformulier, dan doet u dit vrijwillig en zijn de door u toegezonden gegevens bij ons bekend.

Uw persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden alleen gebruikt om acties uit te voeren voor diensten waar u expliciet om hebt gevraagd.

Autoede.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Autoede.nl zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Via de website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Middels dit privacy statement wil Autoede.nl u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons via onze website. Neem voor vragen contact op via de vermelde contactgegevens op Autoede.nl.

Cookies

Autoede.nl maakt géén gebruik van cookies, tracking services of andere soortgelijke diensten. Wel kan er op Autoede.nl content geïmplementeerd zijn die door andere partijen wordt gehost. Denk hierbij aan de plaatsing van video's, advertenties, social media feeds, links en andere vormen van content.

Dit statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van bovengenoemde vormen van content met onze website zijn verbonden. Ondanks dat wij alleen content van zorgvuldig geselecteerde derden plaatsen kan Autoede.nl kan niet garanderen dat deze derden op een veilige wijze met uw gegevens omgaan. Wij hebben geen invloed op hoe zij omgaan met de verkregen informatie, noch hebben wij hier inzage in.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies en het gebruik van de eventuele verkregen informatie verwijzen wij u door naar de statements/disclaimers van de desbetreffende partij(en).

Advertenties (Occasions)

Op deze website staan advertenties die gehost worden door de externe partij Autodata Nederland BV. Deze advertenties worden op de website getoond door middel van een iframe, wat inhoudt dat de advertenties zelf worden gehost door AutoData Nederland BV. Deze partij maakt gebruik / kan gebruik maken van cookies. Wij hebben geen invloed op hoe deze partij omgaat met de verkregen informatie. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies en het gebruik van de eventuele verkregen informatie verwijzen wij u door naar de policy/disclaimer van de desbetreffende partij.

Communicatie via e-mail

Autoede.nl verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via e-mail of een contactformulier op deze website. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende gegevens:

→ Naam
→ E-mailadres
→ Telefoonnummer (indien vermeld)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag en/of offerteaanvraag van passende reactie te voorzien.

Communicatie via een contactformulier

Indien u reageert door middel van een reactieformulier, doet u dit vrijwillig en zijn uw ingevulde gegevens bij ons bekend. In dit geval gaat het om de volgende gegevens:

→ Naam
→ E-mailadres
→ Telefoonnummer (indien vermeld)
→ IP-adres

U bent zelf verantwoordelijk voor de door u ingevulde velden.

Indien u de door u ingevulde gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u ons een verzoek doen door contact met ons op te nemen middels het door u gebruikte e-mailadres waarmee u het contactformulier heeft ingevuld.

Waarvoor worden de op Autoede.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of een gevraagde offerte beschikbaar te stellen. Daarnaast gebruiken wij de door u aangeleverde gegevens in het kader van het leveren van diensten en/of goederen voor facturatie en het toesturen hier van.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer uw persoonsgegevens via e-mail of contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Autoede.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Autoede.nl zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Autoede.nl via haar website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar ons. Autoede.nl verzoekt u om deze aanvraag te doen middels het e-mailadres waarmee u reeds contact met ons heeft opgenomen. Heeft u geen toegang meer tot dit e-mailadres, dan kan Autoede.nl ter controle van uw identiteit u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Autoede.nl verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen privacy statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om het statement regelmatig te raadplegen.

Dit beleid is opgesteld in 2018 en voor het laatst gewijzigd in juli 2023. Wanneer Autoede.nl wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 juli 2023.

Disclaimer

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door ons worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en daaraan gerelateerde producten en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.

Autoede.nl neemt geen verantwoording voor de inhoud van publicaties door derden, welke zich achter verwijzingen bevinden binnen media of publicaties waarvan Autoede.nl zich bedient.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

© Autoede.nl - Alle rechten voorbehouden

Proefrit maken of onderhoud uit laten voeren? Neem gerust contact met mij op.

tel0318 - 64 53 59 mailStuur een bericht

Autobedrijf van Kranenburg

Hoorn 27
6713 KR Ede
Gelderland

marker-large

Openingstijden

Ma t/m Vr 09:00 - 17:30
Zaterdag Op afspraak*
Zondag Gesloten

* Zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 op afspraak geopend. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

rdw-erkend

© AutoEde.nl — Autobedrijf van Kranenburg

Privacy Statement